ร้าน พรหมนิมิต
www.phomnimit.99wat.com
0875055758
0875055758

พรหมนิมิต เป็นนักสะสม ที่รัก และ ศรัทธา ในพระเครื่องวัตถุมงคล ที่มากด้วยประสบการณ์ ความรู้ ตามมาตรฐานสากลนิยม เรามีความปรารถนาให้ผู้ที่รัก และ ศรัทธาเหมือนเรา ได้มีพระเครื่องวัตถุมงคล ไว้เพื่อบูชา หรือ สะสม   พรหมนิมิต จึงมุ่งมั่นเลือกสรรพระเครื่องวัตถุมงคลอย่างมีมาตรฐาน ตามสากลนิยมที่แท้ สวยเดิม และ ดูง่าย  เราให้บริการด้วยความเป็นมิตร จริงใจ และ ด้วยความรับผิดชอบ ... พรหมนิมิต ขอกราบขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ให้กำลังใจ และ ให้ความสนุบสนุนด้วยดีตลอดมา  หากท่านต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรึกษา หรือ ต้องการให้เช่า พระเครื่องวัตถุมงคล เรายินดีเป็นอย่างยิ่งด้วยความเป็นกันเอง และ จริงใจต่อกัน

หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์มือถือ ท่านสามารถส่งเมล์มาได้ที่ อีเมล์ phomnimitamulet@gmail.com  หรือ ติดต่อผ่านทาง  Line id : 0875055758

 
รูปถ่ายขาวดำ ท่านพ่อลี ธมฺมธโร ปี 2493


  ส่งข้อความ

ชื่อร้านค้า
พรหมนิมิต
โดย
พรหมนิมิต
ประเภทพระเครื่อง
ท่านพ่อลี ธัมมธโร
ชื่อพระ
รูปถ่ายขาวดำ ท่านพ่อลี ธมฺมธโร ปี 2493
รายละเอียด
รูปถ่ายขาวดำ ท่านพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ถ่ายเมื่อคราวก่อนไปจำพรรษาที่ประเทศอินเดีย ปี 2493 ประวัติคราว ๆ ของ ท่านพ่อลี อริยสงฆ์ผู้มากด้วยบารมี เกิดที่ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 31 มกราคา พศ. 2449 ปีพุทธศักราช ๒๔๖๘ อายุครบ ๒๐ ปี ท่านได้ออกบวชเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ตรงกับวันวิสาขบูชา ณ พัทธสีมาวัดบ้านหนองสองห้องโดยมี หลวงปู่อ้ม เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองสองห้องเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อท่านออกบวชได้ ๒ พรรษาจึงตั้งใจอธิษฐานให้ได้พบครูบาอาจารย์ที่ทรงคุณธรรม ด้วยแรงอธิษฐานของท่าน ในปีพุทธศักราช ๒๔๖๙ ท่านได้พบพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ที่วัดบูรพาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สมความตั้งใจ ท่านพระอาจารย์มั่น ท่านได้สอนให้บริกรรมภาวนา “พุทโธ” เพียงคำเดียวเท่านั้น ขณะนั้นท่านกำลังอาพาธ ท่านจึงแนะนำให้ไปพักอยู่เสนาสนะป่าบ้านท่าวังหิน ซึ่งเป็นสถานที่เงียบสงัดวิเวกดี มีพระญาณวิศิษฏ์สมิทธิวีราจารย์ (สิงห์ ขนฺตยาคโม) พระมหาปิ่น ปญฺญาพโล เป็นพระพี่เลี้ยง ท่านขอญัตติใหม่ในคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตที่วัดบูรพาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ โดยมี ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เป็นผู้ให้ไตรสรณคมน์ และศีล พระปัญญาพิศาลเถร (หนู ฐิตปญฺโญ) เป็น พระอุปัชฌาย์ พระอธิการเพ็ง เป็นพระกรรมวาจารย์ ได้ฉายานามว่า “ธมฺมธโร” แปลว่า “พระผู้ทรงศีลธรรม”
ปีพุทธศักราช ๒๔๗๐ จำพรรษาที่เสนาสนะป่าช้าบ้านหัวงัว ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มี พระอาจารย์กงมา จิรปุญฺโญ พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ พระอาจารย์สาม อกิญฺจโน ร่วมจำพรรษา

ปีพุทธศักราช ๒๔๗๑-๒๔๗๓ จำพรรษาที่ วัดปทุมวนาราม อำเภอปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ปีพุทธศักราช ๒๔๗๔ จำพรรษาที่วัดเจดีย์หลวง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำพรรษาร่วมกับพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต

ในคราวที่จำพรรษวัดเจดีย์หลวงนั้น ท่านพระอาจารย์มั่น ได้สั่งให้ท่านพ่อลี ไปปฏิบัติกรรมฐาน ในที่อันมงคลสถาน ๓ แห่ง คือ

๑. ดอยขะม้อ จังหวัดลำพูน ๒. ถ้ำบวบทอง จังหวัดเชียงใหม่ ๓. ถ้ำเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ปีพุทธศักราช ๒๔๗๕-๒๔๗๖ จำพรรษาที่ เสนาสนะป่าช้าบ้องชี (ปัจจุบัน วัดป่าธรรมิการาม) อำเภอกระโทก (โชคชัย) จังหวัดนครราชสีมา

ปีพุทธศักราช ๒๔๗๗ จำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านตะกร้อ อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ปีพุทธศักราช ๒๔๗๘-๒๔๙๒ จำพรรษาที่เสนาะป่าช้าผีดิบคลองกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ จำพรรษา ที่ป่าอิสิตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย

ปีพุทธศักราช ๒๔๙๔ จำพรรษาที่วัดควนมีด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ปีพุทธศักราช ๒๔๙๕ จำพรรษา ที่เสนาะป่าบ้านผาแด่น ตำบลป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ปีพุทธศักราช ๒๔๙๖-๒๔๙๘ จำพรรษาที่วัดบรมนิวาส อำเภอปทุมวัน กรุงเทพ

ปีพุทธศักราช ๒๔๙๙-๒๕๐๔ จำพรรษาที่วัดอโศการาม ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ท่านมรณภาพด้วยอาการอันสงบ ณ วัดอโศการามในวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔ เวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น. สิริอายุ ๕๕ ปี ๓๓ พรรษา
ราคา
โชว์เพื่อการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
-
ID LINE
0875055758
จำนวนการเข้าชม
3,223 ครั้ง
บัญชีธนาคารที่ใช้ยืนยันตัวตน
ธนาคารไทยพาณิชย์ / 0494272934